Sport.pl

Włodzimierz Skalik wciąż na czele Aeroklubu Częstochowskiego

W sobotę odbyło się walne zgromadzenie członków Aeroklubu Częstochowskiego. Spotkanie poświęcone było wyborom nowych władz tego lotniczego stowarzyszenia. Prezesem zarządu został ponownie Włodzimierz Skalik.
W walnym zgromadzeniu uczestniczyło 59 członków Aeroklubu Częstochowskiego. Zostali oni zapoznani ze sprawozdaniem z działalności sportowej, szkoleniowej i gospodarczej ACz. Włodzimierz Skalik podkreślił aktywność sportową Aeroklubu Częstochowskiego, który zorganizował w ubiegłym roku wiele imprez lotniczych. Były zawody modelarskie, z mistrzostwami Polski modeli kosmicznych, w których to wzięło udział 180 zawodników na czele. Do najważniejszych imprez lotniczych, przeprowadzonych w ubiegłym roku przez ACz, należały: szybowcowe mistrzostwa Polski w klasie 18-metrowej, krajowe zawody szybowcowe w klasie klub, Jurajskie Zawody Samolotowe o Memoriał Piotra Sikorskiego, ogólnopolskie zawody w akrobacji samolotowej, motoparalotniowa slalomania, I Jurajskie Zawody Mikrolotowe.

Członkowie ACz udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrali władze swojego stowarzyszenia na następną, czteroletnią kadencję. Prezesem zarządu Aeroklubu Częstochowskiego ponownie został Włodzimierz Skalik, na wiceprezesa wybrano Tomasza Osipa. Skarbnikiem jest Marek Olczyk, a sekretarzem Grzegorz Misiak. Członkami zarządu ACz zostali: Jacek Bogatko, Andrzej Bereziński, Maciej Białek, Krzysztof Bogusz, Janusz Darocha i Dariusz Zatorski. W sądzie koleżeńskim znaleźli się: Paulina Sosnowska, Daniel Sosnowski i Robert Lara (przewodniczący). Komisję rewizyjną tworzą: Mirosław Kula, Piotr Borowik Junior i Wiesław Bąk (przewodniczący). Na delegatów na walne zgromadzenie Aeroklubu Polskiego wybrano: Janusza Darochę, Tomasza Osipa i Marcina Pypłacza.